Chào mừng bạn đến với website Mầm non 7A
Thứ năm, 29/4/2021, 7:12
Lượt đọc: 70

Hoạt động phát triển nhận thức: Hiện tượng ngày và đêm

Cô Xuân Mai tổ chức Hoạt động phát triển nhận thức: Hiện tượng ngày và đêm cho các bé lớp lá 2 tại Phòng học thông minh.

Cô Xuân Mai tổ chức Hoạt động phát triển nhận thức: Hiện tượng ngày và đêm cho các bé lớp lá 2 tại Phòng học thông minh.