Chào mừng bạn đến với website Mầm non 7A
Thứ ba, 11/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 260

Chuyên đề bước 2 "Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ"

Ngày 7/12/2018 Trường mầm non 7A đã thực hiện bước 2 chuyên đề : phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ tại lớp C2 ( cô Hồng Nhung) và lớp Lá 1 ( cô Xuân Mai). Qua đó các giáo viên học tập, thảo luận, trao đổi, chia sẻ với nhau về chuyên đề.

Ngày 7/12/2018 Trường mầm non 7A đã thực hiện bước 2  chuyên đề : phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ tại lớp C2 ( cô Hồng Nhung) và lớp Lá 1 ( cô Xuân Mai). Qua đó các giáo viên học tập, thảo luận, trao đổi, chia sẻ với nhau về chuyên đề.