Chào mừng bạn đến với website Mầm non 7A
Thứ tư, 7/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 300

Giới thiệu tổng quát về Trường Mầm non 7A - Danh sách Ban giám hiệu , Chi bộ, Ban chấp hành công đoàn, Ban chấp hành chi đoàn

Giới thiệu tổng quát về Trường Mầm non 7A - Danh sách Ban giám hiệu , Chi bộ, Ban chấp hành công đoàn, Ban chấp hành chi đoàn

Giới thiệu tổng quát về Trường Mầm non 7A - Danh sách Ban giám hiệu , Chi bộ, Ban chấp hành công đoàn, Ban chấp hành chi đoàn

Trường Mầm non 7A, quận Bình Thạnh trụ sở tại 23/124 Nơ Trang Long, Phường 7, quận Bình Thạnh; điện thoại: (028)38412244; Địa chỉ trang tin điện tử: mn7abinhthanh.hcm.edu.vn

Được thành lập theo Quyết định  số 1141/QĐ-UB ngày 02 tháng 8 năm 1997 của UBND quận Bình Thạnh về việc sắp xếp mạng lưới giáo dục. Năm 2000 trường có Quyết định số 675/QĐ-UB ngày 12 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh chuyển từ trường Mầm non 7A thành trường Mầm non Bán công 7A. Năm 2006 trường có Quyết định số 4078/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh về viêc chuyển đối từ trường Mầm non Bán công 7A thành trường Mầm non công lập 7A. Đến năm 2012 trường có Quyết định số 5928/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh về việc chuyển đổi trường Mầm non công lập 7A thành trường Mầm non 7A.

Trường Mầm non 7A được phép xây dựng theo Quyết định số 8000/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận Bình Thạnh và đưa vào hoạt động từ tháng 11/2016. Trường mầm non 7A Bình Thạnh được xây dựng trên diện tích mặt bằng: 1598m2, với tổng kinh phí 28.678.717.000 đồng. Công trình gồm: 24 phòng trong đó (13 phòng học, các phòng hành chánh, phòng chức năng, năng khiếu, hội trường và khu bếp).

Trong đó có 13 lớp (Nhà trẻ: 04 nhóm; Mẫu giáo: 9), với tổng số học sinh là 374 em (Nhà trẻ: 92; Mẫu giáo: 282). Tổng số CB-GV-NV là 43 trong đó cán bộ quản lý là 02; Giáo viên là 28; Nhân viên là 13. 100% cán bộ, giáo viên đều đạt chuẩn (trong đó trên chuẩn: 30/30; tỷ lệ: 100%); Trình độ tin học: 34/43 (trong đó A: 4, Tin học cơ bản: 29, B: 1; Trình độ ngọai ngữ: 32/43 (trong đó A: 11, A2: 09, B: 11 và Đại học ngoại ngữ: 01).    

Tổng diện tích khuôn viên trường là 1.598 m2, với 13 phòng học (01 nhóm 13-18 tháng, 01 nhóm 19-24 tháng, 2 nhóm 25-36 tháng, 03 lớp Mầm, 03 lớp Chồi và 03 lớp Lá). Trường có đầy đủ các phòng chức năng: Phòng hoạt động giáo dục thể chất, phòng hoạt động nghệ thuật, thư viện của bé; văn phòng, hội trường, phòng y tế, phòng nghỉ của nhân viên và Bếp ăn phục vụ bán trú với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.

Trường có Chi bộ độc lập, có Công đoàn và Chi đoàn (Đảng viên: 11; Đoàn viên thanh niên: 11; Đoàn viên Công đoàn: 43/43).

* Ban giám hiệu:

1/ Bà Phạm Kiên Trinh - Hiệu trưởng

2/ Bà Trần Thanh Hương - Phó hiệu trưởng.

* Chi bộ:

1/ Bà Phạm Kiên Trinh - Bí thư chi bộ

2/ Bà Trần Thanh Hương - Phó Bí thư chi bộ

3/ Bà Hồ Thị Xuân Mai - Chi ủy viên.

* Ban chấp hành công đoàn:

1/ Bà Lê Thị Trà Giang - Chủ tịch công đoàn

2/ Bà Nguyễn Ái Tường Vân - Ủy viên BCHCĐ

3/ Bà Trần Thanh Hương - Ủy viên BCHCĐ

4/ Bà Hồ Thị Xuân Mai - Ủy viên UBKT

5/ Bà Đậu Thị Yến - Ủy viên UBKT

6/ Bà Bùi Thị Kim Trâm - Tổ trưởng công đoàn 1

7/ Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu - Tổ trưởng công đoàn 2.

* Ban chấp hành chi đoàn:

1/ Bà Đinh Thị Thảo - Bí thư chi đoàn

2/ Bà Lê Thị Trà Giang - Phó bí thư chi đoàn.

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

86