Chào mừng bạn đến với website Mầm non 7A
Thứ hai, 10/5/2021, 14:29
Lượt đọc: 86

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020-2021

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020-2021

Biểu mẫu 04

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG MẦM NON 7A

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020-2021

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh

nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Tốt

Khá

Đạt

Chưa đạt

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

42

 

 

24

5

3

8

5

5

20

 

30

 

 

I

Giáo viên

28

 

 

20

8

 

 

6

5

17

 

28

 

 

1

Nhà trẻ

10

 

 

8

2

 

 

2

2

6

 

10

 

 

2

Mẫu giáo

18

 

 

12

6

 

 

4

3

11

 

18

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

2

 

 

1

Hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

III

Nhân viên

12

 

 

1

 

3

8

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

9

 

 

 

 

1

8

 

 

 

 

 

 

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Bình Thạnh, ngày 10 tháng 5 năm 2021

                                                                            Thủ trưởng đơn vị

                                                                                          

 

 

 

                                                                             Phạm Kiên Trinh

Tác giả: admin

Viết bình luận

86