Chào mừng bạn đến với website Mầm non 7A
Thứ hai, 19/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 131

Thông báo các khoản thu trong năm học 2020 - 2021

Thông báo các khoản thu trong năm học 2020 - 2021

Thông báo các khoản thu trong năm học 2020 - 2021

Căn cứ công văn số 461/VP ngày 14 tháng 10 năm 2020 về việc thu học phí và các khoản thu khác năm học 2020 - 2021;

Trường Mầm non 7A xin thông báo đến quý phụ huynh các khoản thu trong năm học 2020 - 2021 như sau:

1/ Các khoản thu theo quy định:

- Học phẩm: + Nhà trẻ (lớp cháo, cơm nát, cơm thường): 100.000 đồng/năm học

  + Mẫu giáo (lớp mầm, chồi, lá): 200.000 đồng/năm học

                                                            - Thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú: 300.000 đồng/năm học

                                                           - Học phí: + Nhà trẻ (lớp cháo, cơm nát, cơm thường): 200.000 đồng/ tháng

                                                                            + Mẫu giáo (lớp mầm, chồi, lá): 160.000 đồng/tháng

                                                          - Tiền ăn bán trú: 30.000 đồng/ ngày

                                                          - Tổ chức phục vụ và quản lý bán trú: 230.000 đồng/ tháng

                                                          - Nhân viên nuôi dưỡng: 50.000 đồng/ tháng

                                                          - Vệ sinh bán trú: 25.000 đồng/ tháng

                                                         - Nước uống bán trú: 10.000 đồng/ tháng

2/ Các khoản thu hộ, chi hộ:

                                                        - Điện máy lạnh: 10.000 đồng/ tháng

                                                       - Bảo hiểm tai nạn: 20.000 đồng/năm học

3/ Các khoản thu theo thỏa thuận:

                                                       - Tiền ăn sáng: 10.000 đồng/ ngày

                                                       - Tiền công phục vụ ăn sáng: 100.000 đồng/ tháng

4/ Học phí các môn năng khiếu (không bắt buộc tùy theo nhu cầu của phụ huynh)

                                                     - Vẽ: 90.000 đồng/ tháng

                                                    - Võ: 80.000 đồng/ tháng

                                                   - Aerobic: 90.000 đồng/ tháng

                                                   - Anh văn: 200.000 đồng/ tháng

                                                   - Kỹ năng sống: 100.000 đồng/ tháng

                                                  - Kỹ năng tư duy toán: 650.000 đồng/ tháng

                                                 - Kỹ năng ngôn ngữ: 650.000 đồng/ tháng

 

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          (đã ký)

                                                                                  Phạm Kiên Trinh

 

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

86