Chào mừng bạn đến với website Mầm non 7A
Thứ hai, 1/11/2021, 10:47
Lượt đọc: 20

Thông báo hoàn trả tiền thừa các khoản thu tháng 5/2021

Thông báo hoàn trả tiền thừa các khoản thu tháng 5/2021 cho các khối lớp nhà trẻ, mầm, chồi

UBND QUẬN BÌNH THẠNH                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG MẦM NON 7A                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 106/TB-MN7A                                                   Bình Thạnh, ngày 01 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO HOÀN TRẢ TIỀN THỪA CÁC KHOẢN THU THÁNG 5/2021

 

Theo thông báo số 64/TB-MN7A ngày 24 tháng 5 năm 2021, nhà trường đã hoàn trả kịp cho các bé khối lá đúng thời gian đã thông báo.

Kính gửi quý phụ huynh, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nhà trường đã chưa hoàn trả được cho các khối lớp còn lại. Sau khi dịch bệnh đã tạm ổn, nhà trường xin thông báo về thời gian hoàn trà tiền thừa các khoản thu tháng 5/2021 như sau:

Từ ngày 9/11 đến ngày 15/11 hoàn trả cho các bé khối còn lại (nhà trẻ, mầm , chồi)

Phụ huynh vui lòng đến nhận hoàn trả đúng thời gian. Sau thời gian trên, nếu phụ huynh không nhận hoàn trả thì nhà trường sẽ xin ý kiến của Ban đại diện Cha mẹ học sinh chuyển số tiền còn lại vào quỹ tiền ăn của các bé để tiếp tục phục vụ cho năm học mới.

       Xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh.

 

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                     (Đã ký)    

 

 

                                                                                 Phạm Kiên Trinh
Tác giả: admin

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88