Chào mừng bạn đến với website Mầm non 7A
Thứ năm, 29/7/2021, 8:0
Lượt đọc: 233

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG MẦM NON 7A 

Số: 74/KH-MN7A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thạnh, ngày 26 tháng 7 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp

Năm học 2021 - 2022

 

Căn cứ Điều lệ trường Mầm non;

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2021- 2022;

Căn cứ Công văn số 1749/UBND- VX ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn 1591/SGDDT- VP ngày 30 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về ngưng tất cả các hoạt động tập trung quá số người theo qui định giãn cách của Ủy ban Nhân dân Thành phố;

Căn cứ vào kế hoạch số 178/KH-UBND-GDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của UBND quận Bình Thạnh về Huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021- 2022;

 Căn cứ Quyết định số 45/ QĐ- PGD ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Phòng giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh về thành lập Hội đồng tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021- 2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế mạng lưới trường lớp và số trẻ trong độ tuổi đi học trên địa bàn dân cư phường 7; Trường Mầm non 7A xây dựng kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp năm học 2021- 2022 như sau:

I.YÊU CẦU TUYỂN SINH

1. Đảm bảo chỗ học cho lứa tuổi mầm non của phường. Không nhận học sinh học sớm tuổi và không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận, huyện.

2. Thực hiện tốt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

3. Thực hiện đúng Điều lệ trường mầm non, quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, công bằng, chính xác, phản ánh đúng chất lượng dạy và học.

4. Gửi kế hoạch tuyển sinh của nhà trường về Ủy ban nhân dân phường 7, dán thông báo tại trường và công bố trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị: http://mn7abinhthanh.hcm.edu.vn để từng hộ dân trong phường được nắm rõ.

5. Tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài qui định khi tuyển sinh.

II.  NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH

 1. Huy động 100% trẻ 5 tuổi đang cư trú trên địa bàn phường 7 vào trường.
 2. Đảm bảo chỗ học cho trẻ Nhà trẻ, Mầm, Chồi, Lá.
 3. Đảm bảo sĩ số lớp nhà trẻ: 25 trẻ/lớp, mẫu giáo 35 trẻ/lớp.

        4. Hội đồng tuyển sinh trường có trách nhiệm thực hiện việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp theo qui định; Phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường 7 trong việc tuyển sinh năm học 2021 - 2022.

 1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

        1. Tổng số lớp: 13 lớp trong đó Nhà trẻ: 4 nhóm; MG: 9 lớp

- Sĩ số lớp: bình quân Nhà trẻ: 25 trẻ/nhóm; Mẫu giáo: 35 trẻ/ 1lớp

- 100% trẻ trong độ tuổi vào học mẫu giáo trong đó100% học bán trú.

- 100% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo trong đó 100 % trẻ học bán trú.

        2. Huy động 355 trẻ đến lớp trong đó:

2.1. Tuyển mới: 98, cụ thể như sau:

- Nhóm 13- 18 tháng (Trẻ sinh từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2020): 15 trẻ.

- Nhóm 19- 24 tháng (Trẻ sinh từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020): 18 trẻ.

- Nhóm 25- 36 tháng (Trẻ sinh tháng 01/2019 đến tháng 9/2019): 19 Trẻ

- Lớp Mầm (Trẻ 3 tuổi; sinh năm 2018): 16 trẻ.

- Lớp Chồi (Trẻ  4 tuổi; sinh năm 2017): 4 trẻ.

- Lớp Lá (Trẻ 5 tuổi; sinh năm 2016): 26 trẻ.

2.2. Trẻ đang học tại trường: 257 trẻ

IV. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

Diện 1:

Các cháu có hộ khẩu thường trú tại phường 7 và:

- Có Cha (hoặc Mẹ) là CBCC-VC.

- Là trẻ mồ côi sống với Ông bà, Cô, Dì, Chú, Bác.

- Là trẻ con của gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo.

       Diện 2:

- Các cháu là con của cán bộ chiến sĩ Lực lượng vũ trang, Công an, Giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đang công tác tại các đơn vị trên địa bàn Phường 7.

V. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH

 1. Hình thức:

  - Do tình hình dịch CoVid -19 vẫn diễn biến còn phức tạp, nhà trường sẽ tuyển sinh trực tuyến, phụ huynh nhận tin nhắn và đăng ký qua trang website: http://tuyensinhbinhthanh.vn.

  - Thông qua Cổng thông tin điện tử của đơn vị: http://mn7abinhthanh.hcm.edu.vn. Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ phụ huynh qua số điện thoại 0919147782 (cô Trinh) và 0982696865 (cô Hà).

  - Nhà trường cùng giáo viên và Ban đại diện cha mẹ học sinh thông tin rộng rãi đến toàn thể cha mẹ học sinh qua các group về hình thức tuyển sinh năm học 2021 - 2022.

  - Nhà trường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường và các ban ngành đoàn thể của phường 7 để vận động và tiếp nhận trẻ 5 tuổi chưa ra lớp để thực hiện phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi.

 2. Thời gian:

* Tuyển mới:

- Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 22/8/2021 phụ huynh có con, em thuộc lứa tuổi tuyển mới sẽ đăng nhập vào phần mềm http://tuyensinhbinhthanh.vn để đăng ký thông tin cho trẻ.

- Ngày 24/8/2021 Ban tuyển sinh của trường căn cứ vào tiêu chuẩn tuyển sinh để xét duyệt và thông báo danh sách phụ huynh đã đăng ký trên phần mềm http://tuyensinhbinhthanh.vn thông qua Cổng thông tin điện tử của đơn vị: http://mn7abinhthanh.hcm.edu.vn.

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên thời gian phụ huynh đến trường để nộp hồ sơ nhập học cho trẻ sẽ có thông báo sau.

* Đối với trẻ đang học tại trường:

- Sau khi hoàn thành xong tuyển sinh trẻ mới, nhà trường sẽ thông báo đến phụ huynh thời gian cụ thể để phụ huynh vào Cổng thông tin điện tử của đơn vị: http://mn7abinhthanh.hcm.edu.vn để xác nhận lại thông tin cho trẻ. Nếu có sai sót báo lại cho nhà trường để chỉnh sửa kịp thời.

VI. THÀNH PHẦN HỒ SƠ PHỤ HUYNH SẼ NỘP:

- Đơn xin nhập học (theo mẫu)

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.

- Phiếu khám sức khoẻ (Theo mẫu).

- Thẻ bảo hiểm y tế của trẻ (bản photocopy)

- Bản sao hộ khẩu (mang theo bản chính để đối chiếu).

- Giấy xác nhận: Cha hoặc mẹ là CB, CC, VC, cán bộ chiến sĩ Lực lượng vũ trang, Công an, Giáo viên, chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo.

 • Lưu ý: Hết thời gian trên phụ huynh không đến nộp hồ sơ xem như không còn nhu cầu cho trẻ theo học tại trường, nhà trường sẽ giải quyết cho những phụ huynh đã đăng ký thông tin nhưng không đủ điều kiện xét tuyển.

Trên đây là Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022 của trường Mầm non 7A/.

 

Nơi nhận:

- Phòng Giáo dục & Đào tạo;

- HĐND Phường 7;

- UBND Phường 7;

- Lưu VT./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

Phạm Kiên Trinh

                                                                   

    

 

 

 

 

 

Tác giả: admin

Viết bình luận

86